Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
E-post Kogus We won't share your address with anybody else.

Tingimused

1. Üldtingimused

1.1. Ostja ja müüja ostu-müügitehingu vahel on A Collection OÜ (registreerimisnumber: 12571191), mis asub aadressil Pääsusilm 12, Uusküla, Jõelahtme vald 74120 Eestis (edaspidi not-TOYS.com), kusjuures kõik müügilepingu tingimused kehtivad mis tahes tekkivate õigussuhete puhul kaupade ostmisel.

1.2. Lisaks nendele reeglitele reguleerivad pooltevahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Müüjal on õigus eeskirju muuta, parandada või täiendada igal ajal vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja nõuetele. Volitatud kasutajat teavitatakse, kui nad sisenevad veebisaidile mitte-TOYS.com mis tahes muudatuste, paranduste ja lisanduste juurde ning edasiste ostude sooritamiseks veebipoes peavad ostja nõustuma muudetud eeskirjadega.

 

2. Hinnad

2.1. Hinnad not-TOYS.com kehtivad vastavalt punktis 4.2 toodud näidatud arveldusperioodile.

2.2. Saatmise hind (välja arvatud eripakkumised) lisatakse näidatud toote hinnale, mis tehakse automaatselt ja kogu hind on teie ostukorvis nähtav.

2.3. Juhul, kui not-TOYS.com-i kaupade hind on ebaõigesti näidatud ja see edastatakse kliendile enne tellimuse täitmist või pärast seda ja klient ei suuda sõlmida lepingut uue hinnaga, not-TOYS.com on õigus lõpetada selline leping ja tasuda kliendile tasutud summa.

2.4. Poolel not-TOYS.com on võimalus vahetada mitu suurt valuutat välismaiste klientide mugavamaks. Tellimuse eest tasumine toimub kliendi poolt valitud vääringus.

 

3. Ostukorv ja tellimuste täitmine

3.1 Pärast toote valimist klikkige nupul “Lisa ostukorvi”, nii et teie valitud toode lisatakse teie ostukorvi.

3.2 Kaupluse ostukorvi vaatamiseks ja selle sisu muutmiseks klõpsake nuppu “Vaata ostukorvi”. Saate muuta toodete arvu “Basket”, klikkides jaotises “Kogus”.

3.3. Tellimuse tegemiseks klõpsake nuppu “Lõpeta tellimus”. Teid suunatakse ümber tellimuse registreerimislehele.

3.4. Tellimuse registreerimislehel sisesta palun kindlasti vajalik informatsioon, valige sobiv tarnevalik, valige sobiv makseviis ja vajutage nuppu “Vali”.

3.5. Olge ettevaatlik, kui sisestate oma tellimuse esitamisel andmed, kuna kaupade tarnimise kiirus ja mugavus sõltub sisestatud andmete õigsusest.

3.6. Ostu-müügileping loetakse lõppenuks, kui 100% makse summa on kontole kaup24.ee üle kantud. Ainsaks erandiks on kohapeal sularahamakse, siis täidetakse tellimus kohe.

 

4. Tellimuse maksmine

4.1. Tellimust saab tasuda:

  • Otsese pangaülekandega
  • PayPali süsteemiga
  • PaySera süsteemi kaudu (Maksed üle 10 000 kohaliku ja välismaise pangaga ning Visa, MasterCard, Maestro kaartidega. Maksed rahvusvaheliste maksesüsteemide kaudu, sularahas ja otse).

4.2. Saate maksta pangaülekandega 3 päeva jooksul arve kättesaamisest.

4.3. Teie valib PaySera maksemeetodi, suunatakse teid veebisaidile, kus saate valida panga, mis sobib teile kiirsiirde tegemiseks internetipanga kaudu.

4.4. Teie tellimus tühistatakse, kui te ei tasu 3 päeva jooksul.

 

5. Kaupade kohaletoimetamine

5.1. Kui leping on sõlmitud, tarnitakse kaup teie poolt määratud aadressil.

5.2. Kui not-TOYS.com ei suuda tarnida kaupa lubataval kuupäeval not-TOYS.com-i kontrolli all olevatel põhjustel (kaup on ajutiselt laos, tarnija süü tõttu edasi lükatud), mitte-mänguasjad com teatab kliendile sellest esimesel võimalusel e-posti teel või telefoni teel 3 tööpäeva jooksul alates lepingu allkirjastamise hetkest ja pakub ka uut tarnekuupäeva.

5.3. Juhul, kui klient pole enam huvitatud kaupade ostmisest, on neil õigus tellimusest keelduda, ja not-TOYS.com tagastavad kogu summa.

5.4. Kaubad tarnitakse teie poolt tellitud aadressi järgi. Täiendavat aadressi pole võimalik muuta.

5.5. Lugege palun, et kontaktandmete esitamisel oleksite täpsed ja täpne, aitab see vältida arusaamatusi tulevikus. not-TOYS.com ja tarned ei vastuta kauba kohaletoimetamise eest, kui isikuandmeid esitati valesti.

5.6 Kui saate tellimuse, kontrollige selle seisukorda ja allkirjake paki vastuvõtmiseks arve või muu dokument. Kui märkate paki ja / või kauba väline defekt või mõni ebajärjekindlus, palun kindlasti märkida see kaubaarve või mõne muu dokumendi saamiseks paki saamiseks. Palun looge vabalt vormistatud dokument kaupade avastatud puuduste kohta kulleri juures, töötaja kohaletoimetamise kohas või postipanga töötaja juures. Kui te seda ei tee, ei vastuta me:

Kaup defektid, välja arvatud juhul, kui tootja seda ei teinud;
Tellimuse ebajärjekindlus, kui neid lahknevusi oleks võimalik avastada kauba välise kontrolli käigus.

6. Kauba tühistamine ja tagastamine

6.1. Klientil on õigus tellimuse tühistada pärast tellimuse täitmise eest tasumiseks ja enne kauba kättetoimetamist, saates teate e-posti aadressile sales@not-toys.com koos tellimuse numbri või helista numbrile +372 55 18393.

6.2. Kui kaup on laekunud, on kliendil vastavalt kohustuste seadusele õigus tutvuda kaupadega 14 päeva jooksul. Kui kaup ei sobi kliendile, on tal õigus tagastada kaup 14 päeva jooksul. Toode peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Kauba tagastamiseks peab klient esitama avalduse tasuta vormis ja saatma selle e-posti aadressile sales@not-toys.com hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

6.3. Korralduse tühistamise korral vastavalt punktile 6.1 kantakse tellimuse eest makstav summa koos tarnekuludega teie pangakontole võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates selle kättesaamise kuupäevast. välja arvatud punktides 6.4 ja 6.2 kirjeldatud juhtudel. Punktis 6.2 kirjeldatud tellimuse tagasivõtmise korral kantakse tellimuse eest makstav summa koos tarnekuludega teie pangakontole võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates taotluse saamise ja saabumise kuupäevast. kaupu not-TOYS.com laost.

6.4. Kui kauba kahju põhjustas asjaolud, mis ei olnud seotud not-TOYS.com ja / või kaupu kasutati eesmärkidel, mis ei olnud juhistega ette nähtud, on not-TOYS.com õigus vähendada tagasimakstavat summat kahjuga võrdne summa. Kui summa tuleb ümber arvutada, not-TOYS.com saadab teile e-kirjaga teate, et tagasimakstavat summat vähendati. Kui klient ei nõustu maksete muutmise tingimustega, on neil õigus pöörduda sõltumatu eksperdi poole ja saada alternatiivne hindamine. Hindamise kulud jagatakse not-TOYS.com-i ja kliendi vahel, välja arvatud juhtudel, kui üks pooltest keeldub ilma põhjuseta. Sellisel juhul määratakse kõik hindamisega seotud kulud isikule, kes keeldub.

6.5. Tarbija vastutab kõigi kauba tagastamise kulude eest, välja arvatud juhtudel, kui tagasitoodud kaubad ei olnud kooskõlas tellimusega või garantii- või remonditöödega.

6.6. Ostja peab tagastama kauba pärast tagasimaksetaotluse esitamist 14 päeva jooksul või esitama tõendi selle kohta, et kaup on tarnijale määratud tähtaja jooksul üle antud.

 

7. Tagastatud kauba tagatis ja nõuded

7.1. Garantiiteenuste pakkumine kõikide Interneti-poes not-TOYS.com pakutavate toodete kohta on sätestatud kauba tootja poolt kehtestatud garantiitingimustes. Garantiiteenindusperiood on määratud toote kirjelduses. Ostmisel ostetakse ostjale koos tellitud kaubaartiklitega garantiidokumente. Kaupade garantiiteeninduse tingimused on dokumentides sätestatud.

7.2. Selleks et vältida vääritimõistmisi, palume teil kindlasti küsida kauba kättesaamise kohta kaupade väljastamispunktis, kui garantiidokumendid on õigesti täidetud, sealhulgas järgmised: tootemudel, seerianumber, müügi kuupäev, müüja ja ostja allkiri. E-posti teel saadetud või kauba väljaandmise kohas väljastatud arve on ostja garantiileping.

7.3. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi juhised ja kasutage toodet ainult tootja juhiste järgi, võttes arvesse toote omadusi ja omadusi ning selle eesmärki.

7.4. Isegi kui tootja on kehtestanud kauba garantiiperioodi vähem kui kaheks aastaks, on ostjal õigus esitada nõue seoses kaupade või teenuste mittevastavusega vastavalt lepingu tingimustele kahe aasta jooksul alates kaupade või teenuste ostmise kuupäev. Interneti-pood vastutab ostjale müüdava kauba eest, mis ei vasta lepingutingimustele või kauba defektidele, mis leiti edastamise ajal või mis tekivad kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et esimese kuu jooksul pärast kauba üleandmist oli defekt juba kauba üleandmisel juba olemas. See eeldus on veebipoe kohustus.

7.5. Kui kauba kvaliteet ei vasta lepingu tingimustele, on ostjal õigus nõuda kauba asendamist või lepingu tühistamist ja täielikku tagasimakse.

7.6. Kvaliteedist mittevastava kauba tagastamise korral kannab klient makstud summad koos tarnekuludega kindlaksmääratud pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Palun tagastage toode originaalpakendis koos kõigi lisaseadmetega.

Garantii ei hõlma:

  • Kliendi põhjustatud kahjustused;
  • Loodusõnnetuse, valguse, tule, üleujutuse jne tekitatud kahjud;
  • Kliendi füüsilised ja mehaanilised kahjustused;
  • Kaupade defektid ja kahjustused, mis on tekkinud seoses lisaseadmete kasutamisega, mida tootja ei ole andnud / kavandanud.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. not-TOYS.com vastutab teie eest ning te ei ole vastutav not-TOYS.com kahju eest, mis on teisele poolele põhjustatud nende tingimuste rikkumisest Eesti seadustes sätestatud stsenaariumides ja summas.

8.2. not-TOYS.com ei vastuta tekitatud kahju ega kauba kohaletoimetamise hilinemise eest juhtudel, kui kahjustusi või viivitusi ei ole võimalik ette näha või takistada not-TOYS.com (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused

9.1. Kogu külastuste käigus saadud teavet ja tellimuste vormistamist peetakse konfidentsiaalseks. not-TOYS.com ei edasta teavet kolmandatele osapooltele, on kliendil õigus nõuda andmete kustutamist not-TOYS.com andmebaasist. Pankadega krüpteeritud andmekanal tagab isikuandmete ja pangakontode turvalisuse. Isegi not-TOYS.com ei pääse neile juurde.

9.2. Nendes tingimustes täpsustamata küsimustes peaks lähtuma kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

9.3. Läbirääkimiste käigus lahendatakse teie ja not-TOYS.com-i vahel tekkinud vaidlused seoses kaupade tellimuse ja ostuga, not-TOYS.com-i kaudu. Kui kokkulepet ei saavutata, on teil õigus oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitseministeeriumi poole. Vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Kaupade tagastamise õigus 14 päeva jooksul ei kehti järgmiste kaupade kohta:

  • Kohandatud kaubad vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele või kliendi nõudmistele (vastavalt kliendi suurusele);
  • Kampaania- ja enampakkumise pakkumised.